Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2017 om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere.

Notatet er baseret på redegørelser fra finansministeren, transport-, bygnings- og boligministeren, kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med det strategiske ejerskabsdokument for NORDUnet A/S og ministeriets opfølgning på udviklingen i selskabet
  • Kulturministeriets strategiske overvejelser om ejerskabsvaretagelsen i Dansk Bi­b­lioteksCenter A/S frem til et eventuelt salg
  • Finansministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets arbejde med risici i de strategiske ejerskabsdokumenter.

  • Notat om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere
  • Følg sagen


Notat om beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydeser.

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren, udlændinge- og integrationsministeren og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde med at sik­re, at kontrakten med en kommende leverandør af tolkeydelser lever op til krave­ne til kvaliteten af tolkeydelserne
  • Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med og implementering af certificerings­ordningen på sundhedsområdet samt Justitsministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Sundheds- og Ældreministeriets samarbejde om at analyse­re mulighederne for at udbrede certificeringsordningen til andre områder i den offentlige sektor, med henblik på at behovet for tolkeydelser af tilfredsstillende kvalitet imødekommes
  • ministeriernes og regionernes arbejde med at etablere et tilfredsstillende tilsyn med myndighedernes brug af tolke og kvaliteten af tolkeydelserne.

  • Notat om beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser
  • Følg sagen


Notat om beretning om udflytning af statslige arbejdspladser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2017 om udflytning af statslige arbejdspladser.

Notatet er baseret på redegørelser fra erhvervsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, ministeren for offentlig innovation, transport-, bygnings- og boligministeren og miljø- og fødevareministeren og handler om de initiativer, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i de udflyttede institutioners produktion.  


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 2. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00