Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om folkeskolereformen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2017 om folkeskolereformen. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • resultatet af Undervisningsministeriets undersøgelse af vikardækningen i folkeskolen og af, hvor mange af de planlagte timer der gennemføres som planlagt, hvor mange der aflyses, og hvor mange der vikardækkes og vikarernes baggrund
 • resultatet af Undervisningsministeriets og Finansministeriets undersøgelse af sko­lernes anvendelse af folkeskolelovens § 16 b 
 • Undervisningsministeriets initiativer i forlængelse af ovenfor nævnte undersøgelser
 • redegørelsen, som undervisningsministeren senest 5 år efter lovens ikrafttræden giver Folketinget om lovens virkning.
   
 • Notat om beretning om folkeskolereformen
 • Følg sagen

 
Notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2015 om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene.

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljø- og fødevareministeren.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at evaluere principperne for plukhugstskov, så det sikres, at ministeriet i alle tilfælde driver plukhugstskov med biodiversitet som hovedformål
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at forbedre sin viden om biodiversitet i statsskovene, så fremtidig biodiversitetsskov bliver udlagt omkostningseffektivt og målrettet skovarealer med stort biodiversitetspotentiale
 • Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af hidtil udlagt biodiversitetsskov ved udpegning af ny biodiversitetsskov på baggrund af den nye viden om biodiversitet
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at præcisere sine retningslinjer for indsatsen for at genskabe de naturlige vandforhold i statsskovene.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.  


Notat om beretning om beskyttelse mod ransomwareangreb

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2017 om beskyttelse mod ransomwareangreb.

Notatet er baseret på redegørelser fra udenrigsministeren, forsvarsministeren, sundhedsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren og handler om de tiltag, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge institutionernes implementering af de tiltag, hvor Rigsrevisionen påpegede mang­ler.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 7. juni 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00