Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om en undersøgelse af sagsforløbet vedrørende et veterinært laboratoriebyggeri på DTU/Statens Serum Institut. 

Rigsrevisionen har valgt at besvare anmodningen ved 2 undersøgelser. Dette notat beskriver tilrettelæggelsen af den anden undersøgelse, som drejer sig om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

I undersøgelsen vil vi behandle rammerne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet og forløbet omkring konkurrenceudsættelsen af opgaven. 


Notat om revisionen og godkendelsen af EU’s regnskab for 2016

Rigsrevisionen orienterer i dette notat Statsrevisorerne om hovedkonklusionerne i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2016 og om Europa-Parlamentets godkendelse af EU’s regnskab. Afslutningsvist orienterer vi kort om vores egen EU-revision og om vores samarbejde med andre rigsrevisioner på EU-området. 

I årsberetningen om EU’s regnskab for 2016 konkluderede Den Europæiske Revisionsret, at EU’s konsoliderede regnskab er rigtigt, og at der de seneste år er sket en væsentlig forbedring i forvaltningen af EU’s finanser. 

Europa-Parlamentet godkendte efterfølgende EU’s regnskab for 2016, men opfordrede samtidig Europa-Kommissionen og medlemslandene til at styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden i forvaltningen på en række områder og udtrykte bekymring over den store pukkel af udestående betalinger, som EU skubber foran sig.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 21. juni 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00