Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om Sundhedsplatformen

Beretningen handler om Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. 

På baggrund af de konstaterede problemer med at opretholde og registrere aktiviteten på de enkelte hos­pitaler i Region Hovedstaden har vi undersøgt, hvordan regionen havde forberedt sig, før regionen første gang tog Sundhedsplatformen i brug på Herlev og Gentofte Hospital. Formålet med undersøgel­­sen er at vurdere, om Region Hovedstaden har haft en tilfredsstillende forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen i forhold til følgende spørgsmål: 

  • Har Region Hovedstaden i tilstrækkelig grad vurderet, hvordan Sundhedsplatformen ville påvirke hospitalernes aktivitet?
  • Har Region Hovedstaden i tilstrækkelig grad gennemført test og uddannelse for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet? 

Region Hovedstaden tog Sundhedsplatformen i brug uden at have et klart billede af, hvordan det ville påvirke hospitalernes aktivitet. Herudover var regionens test af systemet og uddannelse af medarbejderne i forhold til at kunne følge hospitalernes aktivitet utilstrækkelig. Rigsrevisionen vurderer, at Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital på disse områder var utilfredsstillende. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017. 


Beretning om udflytning af statslige arbejdspladser

Beretningen handler om første runde af udflytningen af statslige arbejdspladser, hvortil det forberedende arbejde blev påbegyndt i juni 2015. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministeriernes arbejde med at udflytte statslige arbejdspladser har været varetaget hensigtsmæssigt. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har beslutningsgrundlaget for at udflytte statslige arbejdspladser indeholdt vurderinger af udflytningens økonomiske og driftsmæssige konsekvenser?
  • Har ministerierne i deres arbejde med udflytningen haft fokus på at opretholde en forsvarlig produktion?
  • Hvad er den foreløbige status for udflytningen af statslige arbejdspladser i forhold til økonomi, lokaler og personale? 

Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes arbejde med at udflytte de statslige arbejdspladser har været varetaget hensigtsmæssigt. Rigsrevisionen kan dog samtidig konstatere, at udflytningen har haft negative konsekvenser for institutionernes produktion, hvilket også har påvirket borgere og virksomheder. Undersøgelsen viser, at 3 af de 4 udvalgte undersøgte institutioner har haft vanskeligt ved at opfylde deres mål for produktionen, der i forvejen var blevet nedjusteret på grund af udflytningen. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i oktober 2017 på baggrund af en anmodning fra Statsreviso­rerne. 


Beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

Beretningen handler om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) anvendelse af laboratoriepuljemidler­ne bevilget på Akt 77 25/4 2013. Midlerne blev bevilget til at opføre nye veterinære laboratorie- og staldfaciliteter på DTU Lyngby Campus. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om DTU har anvendt hele eller dele af bevillingen på 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen i overensstemmelse med Akt 77. Derudover har vi undersøgt, om Uddannelses- og Forskningsministeriet har orienteret Finansudvalget om væsentlige ændringer af laboratorie­byggeriet på DTU. 

Rigsrevisionen konstaterer, at laboratoriepuljemidlerne på 80,3 mio. kr. bevilget på Akt 77 ikke er anvendt til byggeri af veterinærlaboratoriet på DTU. Bygningsstyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke forventer at udbetale de 80,3 mio. kr. til veterinærlaboratoriet, og at midlerne forbliver i laboratoriepuljen, hvis de ikke udbetales. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i april 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 20. juni 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00