Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om arkæologiske undersøgelser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2017 om arkæologiske undersøgelser. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren og Slots- og Kulturstyrelsen har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Kulturministeriets udarbejdelse af 2 manglende strategier for arkæologi på landjord og en plan for de 7 strategiers løbende opdatering samt Slots- og Kulturstyrelsens udarbejdelse af nye retningslinjer for behandling af sager om godkendelse af budgetter for arkæologiske undersøgelser
 • Kulturministeriets fastsættelse af vejledende pristakster
 • resultatet af Kulturministeriets arbejde med at afklare kravene til, hvordan regnskaberne fremadrettet skal være for at sikre nødvendig regnskabsmæssig kontrol med museernes arkæologiske virksomhed
 • Kulturministeriets præcisering af kravene til tilskudsvurderingen i vejledningen om arkæologiske undersøgelser og i retningslinjerne for godkendelse af budgetter for arkæologiske undersøgelser.
   
 • Notat om beretning om arkæologiske undersøgelser
 • Følg sagen

 
Notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2016 om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører. 

Der er i notatet fulgt op på Finansministeriets præcisering af tilsynet med it-systemer, der drives af Statens It. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen vil dog som led i it-revisionen fortsat følge, om tilsynskonceptet også fungerer i praksis.  


Notat om beretning om forvaltning af kulturarven

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/06 om forvaltningen af kulturarven.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Kulturministeriets gennemførelse af initiativet fra kulturbevaringsplanen om løsningen af Nationalmuseets magasinproblemer
 • Kulturministeriets arbejde med at sikre, at de statslige museer indhenter efterslæbet på indberetning af museumsgenstande og -værker.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til:

 • Kulturministeriets initiativ med at etablere et fælles magasin for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet med planlagt indflytning medio 2021
 • hvilke initiativer Kulturministeriet tager for at sikre, at Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet når målene om at indhente efterslæbet af indberetninger i henholdsvis 2023 og 2020.

 • Notat om beretning om forvaltning af kulturarven
 • Følg sagen 


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 4. juli 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00