Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager   

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2014 om politiets henlæggelse af straffesager. 

Notatet er baseret på redegørelser fra Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Justitsministeriet samt Rigsrevisionens gennemgang af retningslinjer fra henholdsvis Rigsadvokaten og Rigspolitiet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Rigsadvokatens og Rigspolitiets arbejde med at udarbejde retningslinjer for, hvornår en straffesag skal registreres som henlagt uden indledt efterforskning og efter påbegyndt efterforskning
  • Rigsadvokatens og Rigspolitiets arbejde med at udarbejde retningslinjer, der klarlægger, hvornår politiet skal oprette henholdsvis skarpe sager og undersøgelsessager, og hvornår undersøgelsessager skal konverteres til skarpe sager
  • Rigsadvokatens og Rigspolitiets arbejde med at revidere anmeldelseskvitteringen og udarbejde nærmere retningslinjer, der kan sikre en tilstrækkelig og forståelig orientering af den forurettede. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

 
Notat om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2016 om revisionen af statsregnskabet for 2016.

Notatet er baseret på samtlige ministres redegørelser om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Ministerierne har taget en række relevante initiativer for at rette op på fejl i statsregnskabet for 2016 og for at forbedre forvaltningen og aflæggelsen af kommende regnskaber. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i den årlige revision. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i de kommende beretninger om revisionen af statsregnskabet. Rigsrevisionens opfølgning vil bl.a. handle om flere ministeriers arbejde med:

  • at forbedre regnskabsforvaltningen
  • at sikre et bedre kontrolmiljø
  • at forbedre it-sikkerheden.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2016 kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 19. januar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00