Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om viden fra puljer på socialområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og socialministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Børne- og Socialministeriets arbejde med at udmønte en større andel af puljer, der skal give viden om effekt
  • Børne- og Socialministeriets arbejde for at sikre, at der for effektpuljer efter afprøvningsfasen er dokumenteret viden om effekt
  • Børne- og Socialministeriets arbejde for at gøre ministeriets forhandlingsoplæg med puljeforslag til satspuljeaftalen mere gennemsigtigt, så det bedre understøtter prioritering af puljer, der giver viden om effekt
  • Børne- og Socialministeriets indsats for på systematisk vis at samle viden fra puljeevalueringer, herunder sikre, at Vidensportalen giver aktuel viden om, hvad der virker på socialområdet.
     
  • Notat om beretning om viden fra puljer på socialområdet
  • Følg sagen

 
Notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Finansministeriets arbejde med at opdatere budgetvejledningen, hvor ministeriet vil præcisere retningslinjerne for udarbejdelse af aktstykker, bl.a. på baggrund af de mangler og den uensartethed i oplysningerne, som Rigsrevisionen har fremhævet i beretningen
  • Forsvarsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Finansministeriets arbejde med at sikre, at aktstykkerne om investeringsprojekter indeholder de oplysninger, som budgetvejledningen stiller krav om. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 20. februar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00