Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om politiets opgavevaretagelse efter styrket terrorberedskab og indførelse af midlertidig grænsekontrol

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2017 om politiets opgavevaretagelse efter styrket terrorberedskab og indførelse af midlertidig grænsekontrol.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Justitsministeriets arbejde med at sikre, at sigtelsesprocenter og sagsbehandlingstider vedrørende grov borgerrettet kriminalitet samt responstider og borgernes tryghed når det niveau, der var gældende, da det styrkede terrorberedskab og den midlertidige grænsekontrol trådte i kraft.
  • Justitsministeriets arbejde med at sikre, at resultaterne på de i flerårsaftalen prioriterede områder – økonomisk kriminalitet, indbrud og cyberkriminalitet – ved udgangen af flerårsaftalen i 2019 ikke er ringere end ved udgangen af forrige flerårsaftale.
     
  • Notat om beretning om politiets opgavevaretagelse efter styrket terrorberedskab og indførelse af midlertidig grænsekontrol
  • Følg sagen

 
Notat om beretning om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2017 om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.  


Notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne. 

Notatet er baseret på redegørelser fra beskæftigelsesministeren, børne- og socialministeren og udlændinge- og integrationsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge moderniseringen af tilsynet med de kommunale udgiftsområder med statsrefusion, herunder primært om det nye tilsyn giver ministerierne et bedre grundlag for at aflægge et korrekt statsregnskab.


Notat om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing-området. 

Notatet er baseret på en gennemgang af SKATs redegørelse for, hvordan de har fulgt op på koncernforbundne selskabers oplysningspligt og på egne muligheder for sanktionering af selskaber, der bryder oplysningspligten. 

Der er i notatet fulgt op på SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt og sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 2. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00