Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Cand.merc.aud.er søges

Har du lyst til at arbejde med offentlig revision, hvor du både skal revidere de statslige virksomheder og de privatlignende selvstændige offentlige virksomheder? Ønsker du en arbejdsplads med et godt fagligt miljø, efteruddannelsesmuligheder og mulighed for at skabe balance mellem karriere og fritid? Så læs her om vores ledige stillinger.

Hvem er vi?

Rigsrevisionen er Folketingets uafhængige revision og en del af den parlamentariske kontrol. Vi er med til at styrke en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne.

En af hjørnestenene i Rigsrevisionens arbejde er årsrevision, som består af finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. I praksis betyder det, at vi reviderer virksom­hedernes regnskaber, forretningsgange og årlige rapportering af mål og resultater. Som en del af revisionen efterprøver vi desuden, om dispositionerne, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love mv. Derudover undersøger vi, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I kontorerne er vi typisk organiseret i teams af 2-4 medarbejdere. Vi har et tæt samarbejde og daglig sparring, så vi er afhængige af, at alle byder til med deres erfaringer og viden. Derfor prioriterer vi et fællesskab, hvor alle tager medansvar og sikrer et fælles resultat i en høj kvalitet.

Hvem er du?

Vi søger dig, som er uddannet cand.merc.aud. Du er velkommen til at søge, uanset om du har erfaring eller er nyuddannet. Har du erfaring, så er det en fordel (men ikke et krav), hvis du har arbejdet i centraladministrationen. Måske har du kendskab til statens regler og it-systemer inden for regnskab eller budget, fx fra en controllerfunktion.

Vi lægger vægt på, at du:

  • har en veludviklet analytisk sans
  • er god til at samarbejde og søger løsninger i samarbejde med andre
  • tager hånd om en opgave selvstændigt
  • evner at prioritere dine opgaver
  • formidler komplicerede problemstillinger i et klart sprog både mundtligt og skriftligt
  • er kompetent og troværdig i samspillet med kolleger og eksterne samarbejdspartnere
  • er indstillet på at deltage aktivt i både kontorets og Rigsrevisionens udvikling
  • bidrager til det sociale liv og har et godt humør.

6. kontor

I Rigsrevisionens 6. kontor er vi 16 medarbejdere med forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde. Vi reviderer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, herunder de statslige offentlige virksomheder (SOV’er) som fx DSB, Metroselskabet I/S, Naviair og Energinet. Du vil derfor få erfaring med både virksomheder inden for statsregnskabet, som aflægger regnskaber efter de statslige regler, og SOV’erne, der typisk aflægger regnskaber efter årsregnskabsloven.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Malene Leung på tlf. 33 92 83 41 eller souschef Jannek Jørgensen på tlf. 33 92 85 30.

10. kontor

I Rigsrevisionens 10. kontor er vi 18 medarbejdere med forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde. Vi reviderer Skatteministeriet, herunder Danmarks udgifter til EU og udgiftssiden af den årlige erklæring om Danmarks EU-indtægter og -udgifter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Morten Henrichsen på tlf. 33 92 86 10 eller souschef Martin Høirup Wiboltt på tlf. 33 92 84 13.

13. kontor

I Rigsrevisionens 13. kontor er vi 22 medarbejdere med forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde. Vi reviderer Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Forsvarsministeriet.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Henrik Lange på tlf. 33 92 85 99 eller souschef Ulla Elkjær på tlf. 33 92 83 55.

Rigsrevisionen

Vi prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gode efteruddannelsesmuligheder. Du kommer bl.a. til at indgå i vores kompetenceudviklingsforløb, som strækker sig over de første 4 år af din ansættelse. Forløbet giver dig et solidt kendskab til Rigsrevisionen og udbygger løbende dine kompetencer.

Gennemsnitligt har vi en 37-timers arbejdsuge (inkl. frokost), men der vil være perioder, hvor vi har rigtigt travlt. Vi har flekstid, så du har gode muligheder for at skabe balance mellem karriere og fritid.

Dine løn- og ansættelsesvilkår er efter overenskomst og kvalifikationer. Ved ansættelse skal du fremvise en straffeattest. Stillingen i 13. kontor kræver desuden, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Du kan læse mere om Rigsrevisionen på www.rigsrevisionen.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning med CV, eksamensbevis og relevante bilag på e-mail til job@rigsrevisionen.dk senest mandag den 25. september 2017.

Inden 4 arbejdsdage sender vi en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Ellers bedes du kontakte os på tlf. 33 92 85 25.

Rigsrevisionen opfordrer alle uanset alder, køn, religion og etnisk baggrund til at søge.

_________________

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget. Vi reviderer regnskaber for statslige og statsfinansierede virksomheder og gennemgår regnskaber for virksomheder, hvortil staten yder tilskud o.l. Vi udfører årsrevision og større undersøgelser. Resultaterne af revisionen offentliggøres i form af notater og beretninger til Folketingets statsrevisorer. Organisatorisk består Rigsrevisionen af 18 kontorer fordelt på 4 afdelinger med i alt ca. 280 ansatte.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 11. september 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00