Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om energispareordningen

Beretningen handler om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets indsats for at sikre, at energispareordningen fremmer omkostningseffektive energibesparelser. Energispareordningen stiller krav og regler for, hvordan energiselskaberne skal realisere energibesparelser. Ministeriet har som tilsynsansvarlig myndighed ansvaret for at sikre, at de energibesparelser, som energiselskaberne indberetter, lever op til reglerne i energispareordningen og er realiseret så omkostningseffektivt som muligt. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har sikret, at energispareordningen fremmer omkostningseffektive energibesparelser. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i tilstrækkelig grad sikret, at de indberettede energibesparelser lever op til energispareordningens regler?
  • Har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i tilstrækkelig grad sikret, at energiselskaberne realiserer energibesparelser til færrest mulige omkostninger? 

Rigsrevisionen vurderer samlet set, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets indsats for at sikre, at energispareordningen fremmer omkostningseffektive energibesparelser, har været utilfredsstillende. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i august 2016 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.


Beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Beretningen handler om undervisning og aktivering af asylansøgere. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udlændinge- og Integrationsministeriet gennem operatørerne, som driver asylcentrene, leverer de tilbud om undervisning og aktivering til asylansøgerne, som ministeriet skal ifølge reglerne på området. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Udlændingestyrelsen sikret en tilfredsstillende styring af og opfølgning på operatørernes levering af undervisning og aktivering til asylansøgere?
  • Får asylansøgerne de tilbud om undervisning og aktivering, som de skal ifølge Udlændingestyrelsens kontrakt med operatørerne? 

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har sikret, at voksne asylansøgere får tilbudt de ydelser i form af undervisning og aktivering, som de skal have, og at ministeriet kun har et meget begrænset indblik i omfang og indhold af ydelserne. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2016.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 6. september 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00