Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Beretningen handler om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige i en 2-årig periode fra 2014 til 2016. Indsatsen har i perioden fundet sted på baggrund af en ekspertvurdering foretaget af rådgivnings­firmaet PROSE, og målet har været, at togene var bygget færdige og kunne indgå fuldt ud i driften i 2019. I slutningen af 2016 besluttede DSB imidlertid at ændre planerne for brugen af IC4-togene i fremtiden, så DSB fremover vil bruge togene mindre end oprindeligt planlagt. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige har været tilfredsstillende i de 2 år, der er gået, fra DSB modtog ekspertvurderingen ultimo 2014 til DSB’s beslutning ultimo 2016 om den fremtidige brug af IC4-togene. 

Rigsrevisionen vurderer, at DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige i de 2 år, undersøgelsen omfatter, ikke har været tilfredsstillende. Det skyldes, at DSB ikke har gennemført en række af de aktiviteter, som PROSE vurderede var afgørende for at nå målene for bl.a. driftsstabiliteten. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2016.


Beretning om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly

Beretningen handler om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har udarbejdet et tilfredsstillende beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beret­ningen: 

  • Har Forsvarsministeriet gennemført en tilfredsstillende beregning af, at 27 F-35 kampfly er tilstrækkeligt i forhold til ambitionsniveauet for de danske kampfly?
  • Har Forsvarsministeriet anvendt en tilfredsstillende model til beregningen af levetidsomkostningerne forbundet med at købe 27 F-35 kampfly? 

Rigsrevisionen vurderer, at beslutningsgrundlaget generelt bygger på grundige analyser og beregninger. Undersøgelsen viser dog, at for enkelte væsentlige forudsætninger har Forsvarsministeriet ikke sandsynliggjort forudsætningerne for beregningen og har ikke afspejlet usikkerheden. Rigsrevisionen vurderer, at der derved er en større risiko for, at Forsvaret ikke kan løse alle fastsatte opgaver med 27 F-35 kampfly, end den risiko, som fremgår af beslutningsgrundlaget. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2016.

 
Beretning om togenes punktlighed

Beretningen handler om DSB’s og Banedanmarks indsats for at nå det fælles mål for kundepunktlighed for DSB’s trafik på fjern- og regionalbanen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om DSB’s og Banedanmarks indsats for at nå kundepunktlighedsmålet har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har DSB i samarbejde med Banedanmark udarbejdet en robust køreplan?
  • Har DSB’s indsats for at nå kundepunktlighedsmålet været tilfredsstillende?
  • Har Banedanmarks indsats for at nå kundepunktlighedsmålet været tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen vurderer, at resultatet af DSB’s og Banedanmarks indsats for at nå kundepunktlig­heds­­målet ikke har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen kan dog konstatere, at DSB og Banedanmark løbende har arbejdet med at forbedre kundepunktligheden og nedbringe de største årsager til forsinkelser. Denne indsats har haft en positiv effekt i 2017, men kundepunktligheden ligger stadig under målet. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2016.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 11. oktober 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00