Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om straffesagskæden

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • myndighedernes arbejde med at analysere spredningen inden for de forskellige kriminalitetstyper, så de kan vurdere, i hvilket omfang de hurtigste gennemløb afspejler bedste praksis
 • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at videreudvikle et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder
 • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagen beskaffenhed tillader, og arbejdet med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis
 • Justitsministeriets og myndighedernes, herunder Domstolsstyrelsens, arbejde med at digitalisere straffesagskæden. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at digitalisere straffesagskæden med henblik på at afskaffe papirbårne arbejdsgange
 • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagen beskaffenhed tillader, og arbejdet med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis
 • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at videreudvikle et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder.

 • Notat om beretning om straffesagskæden
 • Følg sagen


Notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at styrke samarbejdet mellem regeringen og kommunerne samt resultatet af ministeriets kommende evaluering af kommunernes brug af integrationskontrakter, integrationsplaner og tilbud om helbredsmæssige vurderinger
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at forbedre synkroniseringen af data mellem udlændingesystemerne og CPR, så der fremadrettet kan sikres en mere systematisk opfølgning på integrationslovens formål
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at undersøge muligheden for anvendelse af administrative CPR-numre
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at styrke tilsynet med kvaliteten af danskuddannelsen for udlændinge. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transport-, bygnings- og boligministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • resultaterne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets eksterne kvalitetssikring af Signalprogrammets nye tidsplaner og økonomi, herunder planerne for at reducere risikoen forbundet hermed
 • hvorvidt Banedanmark etablerer et solidt grundlag for at vurdere, om Signalprogrammets tidsplaner fremadrettet kan overholdes, herunder sikrer sammenhæng mellem aktiviteter, tid og økonomi
 • hvorvidt Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement sikrer, at oplysninger fra Banedanmark, herunder i orienteringer til Folketinget, afspejler Signalprogram­mets aktuelle fremdrift.

 • Notat om beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet
 • Følg sagen


Notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2016 om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb.

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:


Notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Undervisningsministeriets arbejde med at tydeliggøre og justere retningslinjerne for VUC’ernes muligheder for at indgå sponsoraftaler
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitets arbejde med at øge kvaliteten og ensartetheden af VUC’ernes kontering.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 16. maj 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00