Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S og den efterfølgende børsnotering

Beretningen handler om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S (herefter DONG Energy) og den efterfølgende børsnotering. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i september 2016 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. 

Statsrevisorerne har anmodet om en faktuel beskrivelse af kapitaludvidelsen og børsnoteringen. Rigsrevisionen har derfor som udgangspunkt beskrevet, men ikke vurderet sagens faktuelle forløb. Rigsrevisionen har vurderet Finansministeriets ejerskabs­rolle og ministeriets efterlevelse af god forvaltningsskik. 

Rigsrevisionen vurderer samlet, at Finansministeriet har ageret som aktiv ejer og haft en styrende rolle under kapitaludvidelsen og den efterfølgende børsnotering af DONG Ener­gy. Det var intensive processer, hvor Finansministeriet og DONG Energy havde et tæt sam­arbejde med bistand fra rådgivere. 

Rigsrevisionen konstaterer, at flere centrale dokumenter ikke findes på Finansministeriets sager om kapitaludvidelsen, og at ministeriets overvejelser ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt dokumenteret. Det finder Rigsrevisionen meget utilfredsstillende, særligt for­di der var tale om en økonomisk væsentlig transaktion, og fordi den mangelfulde dokumentation vedrører vigtige dele af sagens forløb. Finans­ministeriet har dermed ikke sikret tilstrække­lig gennemsigtighed i beslutningsgrundlaget, hvilket ikke er i overensstemmel­se med god forvaltningsskik.


Beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813

Beretningen handler om Region Hovedstadens akuttelefon 1813. 

Akuttelefonen rådgiver om akut opstået sygdom og skade, varetager hjemmebesøg ved udkørende læger og visiterer borgere til regionens akutmodtagelser og -klinikker. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Akuttelefonen opfylder mål for ventetid og kvalitet. 

Rigsrevisionen vurderer, at Akuttelefonen ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt mål for ventetid og kvalitet. Rigsrevisionen finder det positivt, at Akuttelefonen systematisk følger kvaliteten af den telefoniske visitation. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2016..


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 17. maj 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00