Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra økonomi- og indenrigsministeren og en udtalelse fra de 5 regioner og handler om de initiativer, som regionerne har iværksat som følge af beretningen. 

Der er i notatet fulgt op på, om regionerne har gennemgået deres forretningsgange på de kritiserede områder, og om de har iværksat initiativer med det formål at sikre, at den del af lønnen, der er til lokal forhandling, forvaltes i overensstemmelse med aftalegrundlaget.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes.


Notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier. De 2 sygehusbyggerier er Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) og Det Nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup). 

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som Region Midtjylland planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • resultaterne af Region Midtjyllands indsats for at forbedre risikostyringen i DNU
  • resultaterne af Region Midtjyllands indsats for, at kapitaliseringerne af risici i DNV-Gødstrup opgøres ensartet
  • hvorvidt Region Midtjyllands reserveprognoser for DNU fremadrettet på systematisk vis inddrager byggeriets kapitaliserede risici
  • resultaterne af Region Midtjyllands initiativer til at udarbejde reserveprognoser for DNV-Gødstrup.

  • Notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier
  • Følg sagen


Notat om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing-området. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • SKATs udsøgning af selskaber med kontrollerede transaktioner, så alle selskaber med transfer pricing har en risiko for at blive udtaget til kontrol
  • SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt og sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 6. juni 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00