Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Beretningen handler om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendoms­vur­deringssystem. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har styret økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem tilfredsstillende. Rigsrevisionen lægger til grund, at Skatte­mi­ni­steriet bør følge gængse principper i forhold til at styre økonomien i udviklingen af ejendomsvurderingssystemet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Skatteministeriet etableret et tilstrækkeligt grundlag for at kunne styre økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem?
  • Har Skatteministeriet foretaget en tilstrækkelig tæt opfølgning på økonomien i udviklingen af it-systemet, der skal understøtte ejendomsvurderingerne? 

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriet ikke har haft en tilfredsstillende styring af økonomien i ud­viklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Ministeriet har ikke fulgt gængse principper i for­hold til at styre økonomien, hverken i forhold til at etablere et styringsgrundlag eller i forhold til at følge op på sammenhængen mellem budget, forbrug og leverancer. Der er derfor behov for, at mini­steriet styrker styringen af økonomien væsentligt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til beretningen i januar 2017.


Beretning om regionernes brug af konsulenter

Beretningen handler om regionernes brug af konsulenter. Regionerne brugte ca. 1 mia. kr. i driftsudgifter på konsulentydelser i 2015. Regionerne bruger især konsulenter på it-området, til management og til regnskabs- og revisionsopgaver. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer en sparsommelig brug af konsulenter. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer regionerne, at deres brug af konsulenter sker bedst og billigst?
  • Understøtter regionerne en strategisk brug af konsulenter? 

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret en sparsommelig brug af konsulenter. Regionerne har i den sammenhæng i et betydeligt omfang af konsulentkøbene ikke overholdt lovgivningen og god forvaltningsskik. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2016.


Beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Beretningen handler om, hvordan Danmark medregner flygtningerelaterede udgifter i udviklingsbistanden, og hvilken betydning dette har for udmøntningen af udviklingsbistanden. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om de ansvarlige myndigheder har en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks udviklingsbistand i relation til flygtningerelatere­de udgifter, der kan medregnes som udviklingsbistand. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer de ansvarlige ministerier, at de flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand, er i overensstemmelse med DAC-direktivet?
  • Har Udenrigsministeriet sikret tilfredsstillende forudsigelighed i udviklingsbistanden i forhold til udsving i de flygtningerelaterede udgifter i 2015 og 2016? 

Rigsrevisionen vurderer, at de ansvarlige ministerier inden for de givne rammer har en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks udviklingsbistand i relation til flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand. De ansvarlige ministerier opgør flygtningerelaterede udgifter i overensstemmelse med Danmarks fortolkning af DAC-direktivet. Da DAC-direktivet udelukkende sætter overordnede rammer for, hvilke udgiftsområder der kan medregnes som udviklingsbistand, er det imidlertid ikke muligt for Rigsrevisionen at vurdere, om Danmarks fortolkning af de enkelte udgiftstyper, der kan medregnes som udviklingsbistand, herunder udgifter til Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets sagsbehandling samt integrationsprogrammet, er fuldt ud i overensstemmelse med DAC-direktivet. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i januar 2017 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 14. juni 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00