Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Beskæftigelsesministeriets opfølgning på, om Metodeudvalgets anbefalinger er tidssvarende og hen­sigtsmæssige at lægge til grund for Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø
  • Beskæftigelsesministeriets opfølgning på, om certificeringsordningen fungerer hensigtsmæssigt i for­hold til at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Beskæftigelsesministeriets opfølgning på, om parts­aftalerne fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejdstilsynets evaluering af resultater og effekter inden for tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø
  • Arbejdstilsynets arbejde med at udvikle målemetoder, der mere direkte måler effekten af Arbejdstilsy­nets indsats
  • Arbejdstilsynets brug af virksomhedernes skriftlige datakilder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af tilsyn. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes. 

 
Notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • regionernes arbejde med at sikre, at udgifterne er dokumenteret, og at kontrollen følger op på, at retningslinjerne følges, så der sikres en fremtidig hensigtsmæssig forvaltning af eksterne forskningsmidler
  • hvilke initiativer regionerne vil iværksætte for at sikre, at nye og gamle forskningsmidler ikke blandes sammen, og at projekter ikke henstår inaktive over flere år.
  • Sundheds- og Ældreministeriets, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioners arbejde med at få fastlagt en løsning for opkrævning af overhead.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område: 

 
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 17. januar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00