Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2014 om satspuljen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Finansministeriets arbejde med at etablere et mere automatiseret system til administrationen af satspuljen
  • Finansministeriets arbejde med at sikre fyldestgørende arbejdsgangsbeskrivelser vedrørende satsreguleringsprocenten og kvalitetssikringen af beregningerne
  • Finansministeriets initiativer for at sikre et enkelt samlet og gennemsigtigt overblik over, hvilke ordninger satspuljen finansierer
  • Finansministeriets arbejde med at udmønte aftalen mellem regeringen og partierne i satspuljeforligskredsen om ændringer i regelsættet for satspuljen, herunder dokumentation for ændringer i ind-budgettering af satspuljeordninger på finansloven og ændringer i reglerne for opfølgning på forbruget af satspuljeordninger
  • Finansministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Socialministeriets initiativer for at evaluere, om satspuljen samlet set indfrier formålet om at forbedre vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

 
Notat om beretning om sygehusbyggerier II

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses evaluering af, om den opdaterede regnskabsinstruks og administrationsgrundlag fra maj 2013 tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed til at følge regionernes effektiviseringer
  • regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge Region Hovedstadens arbejde med at effektivisere sygehusdriften på Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital. 

 
Notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne  

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. 

Der er i notatet fulgt op på Økonomi- og Indenrigsministeriets resultater vedrørende udviklingen i sagsbehandlingstiderne for klagesager på det sociale område og på beskæftigelsesområdet i Ankestyrelsen, og om resultatmålene nås. I notatet behandler vi også Statsforvaltningens og tidligere ansvarlige ministeriers, herunder Børne- og Socialministeriet, arbejde med at udvikle nye resultatmål, der tilgodeser de styringsmæssige behov og borgernes oplevelse af Statsforvaltningens indsats for sager i familieretten. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.     

 
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 14. februar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00