Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Beretningen handler om Region Midtjyllands risikostyring og reservestyring i byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup). DNU har et budget på 6,35 mia. kr., mens budgettet for DNV-Gødstrup er på 3,15 mia. kr. 

Staten giver tilskud til byggerierne via Kvalitetsfonden. Med tilskuddet fra Kvalitetsfonden følger et grundlæggende krav om, at den økonomiske ramme til sygehusbyggerierne ligger fast. Staten og regionen må således ikke tilføre yderligere midler til byggeriet. Konsekvensen af den låste ramme er, at regionen skal dække uforudsete udgifter, enten ved at trække på byggeriernes reserver eller ved at foretage ændringer i byggerierne. Derfor er det særligt vigtigt, at regionen har en god styring af risici og reserver i byggerierne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Midtjylland i tilfredsstillende grad har brugt risikostyring og reservestyring til at forebygge og håndtere økonomisk pres på byggeriet af DNU og DNV-Gødstrup. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Region Midtjyllands risikostyring i de 2 sygehusbyggerier været tilfredsstillende?
  • Har Region Midtjyllands reservestyring i de 2 sygehusbyggerier været tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen vurderer, at Region Midtjyllands brug af risikostyring og reservestyring til at forebygge og håndtere økonomisk pres på byggeriet af DNU og DNV-Gødstrup samlet set har været utilfredsstillende.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2016.

 
Beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Beretningen handler om regionernes forvaltning af løn til administrative og lægelige chefer. Alle 5 regioner er omfattet af undersøgelsen. Lønomkostningerne udgør ca. 41-48 % af regionernes samlede driftsomkostninger på ca. 127 mia. kr. i 2015. Regionernes samlede omkostninger til de administrative og lægelige chefers løn var ca. 2,0 mia. kr. i 2015. 

En stor andel af chefernes løn er relativt ukompliceret at forvalte, da lønnen allerede er fastlagt centralt i kollektive aftaler. En mindre andel af lønnen er derimod mere kompliceret af forvalte, da afta­legrundlaget giver regionerne mulighed for lokalt at forhandle lønnen med den enkelte chef. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne forvalter administrative og lægelige chefers løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Undersøgelsen omfatter løn udbetalt i 2015 og 2016 til chefer, som er ansat i regionshuse, på hospitaler og i andre regionale institutioner. 

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne generelt har forvaltet de administrative og lægelige chefers faste løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Derimod har regionerne i flere tilfælde ikke forvaltet kontrakt- og åremålstillæg og merarbejde i overensstemmelse med aftalegrundlaget. På disse områder, hvor lønnen er forhandlet lokalt, har forvaltningen været mangelfuld. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen på baggrund af lønrevisioner i 2 regioner i foråret 2016.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 22. februar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00