Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om vandplaner

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2013 om vandplaner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Miljø- og Fødevareministeriets analyse af resursebehovet til vandplanarbejdet, herunder om analysen gav anledning til yderligere initiativer i forhold til vandplanlægningen
  • Miljø- og Fødevareministeriets fortsatte arbejde med vandplanerne – herunder målemetoder, udviklingen af en række nye og forbedrede modeller til at vurdere miljøbelastningen og udviklingen af it-værktøjer – set i forhold til, om fremdriften i arbejdet sikrede overholdelse af de tidsfrister for vandplanerne, som EU’s rammedirektiv har opstillet. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om driften af rejsekortet 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2014 om driften af rejsekortet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • den endelige levering af rejsekortsystemet og udviklingen i Rejsekort A/S’ økonomi og brugerantal
  • trafikselskabernes og Rejsekort A/S’ arbejde med at løse konkrete problemer med rejsekortets brugervenlighed. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2014 om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af drøftelserne mellem Kulturministeriet og relevante aktører om principper for styring og finansiering af større kulturbegivenheder
  • resultatet af Økonomi- og Indenrigsministeriets undersøgelse af det hjemmelsmæssige grundlag for Region Hovedstadens støtte til ESC 2014 og støttens lovlighed efter EU’s statsstøtteregler. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 8. august 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00