Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2015 om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Kulturministeriets initiativer i forhold til at sikre større bevillingsmæssig transparens
  • Kulturministeriets initiativer i forhold til at ændre den administrative praksis og retningslinjer for udlodningspuljerne, så de er i overensstemmelse med grundlæggende forvaltningsretlige principper.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om politiets håndtering af våben og ammunition

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2016 om politiets håndtering af våben og ammunition.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:


Notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol. 

Notatet er baseret på redegørelser fra transport-, bygnings- og boligministeren, miljø- og fødevareministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • de tværgående initiativer blandt ministerierne, som måtte blive taget med henblik på et øget samarbejde på tværs i relation til såvel deling af data om virksomheder og kontrolresultater som samarbejde om metoder og systemer
  • ministeriernes arbejde med at sikre et bedre kendskab til kontrollens effekt.

  • Notat om beretning om effektiv kontrol
  • Følg sagen


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 22. august 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00