Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • ministeriernes arbejde med at udarbejde koncernstrategier, herunder arbejdet med at styrke den strategiske tilgang til konsulentkøb
  • Finansministeriets arbejde med at styrke den strategiske tilgang i ministerierne og den generelle vejledning om konsulentkøb
  • de undersøgte virksomheders arbejde med at etablere retningslinjer, der kan understøtte velovervejede og hensigtsmæssige konsulentkøb
  • Finansministeriets og de øvrige ministeriers arbejde med at tilvejebringe styringsrelevant information
  • de undersøgte virksomheders arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbs­data­basen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • de undersøgte virksomheders arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbs­data­basen
  • Rigspolitiets arbejde med at implementere de tiltag, som knytter sig til overholdelse af udbudsreglerne i forbindelse med køb af konsulentydelser. 

Rigspolitiets tiltag er en opfølgning på Rigspolitiets egen undersøgelse, der viser, at Rigspolitiet på trods af udarbejdelse af vejledninger i væsentligt omfang ikke har efterlevet retningslinjerne og udbudsreglerne.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 15. august 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00