Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2016

Beretningen handler om resultaterne af vores revision af statsregnskabet. Statsregnskabet er det samlede regnskab for de 18 ministerier, der havde bevilling til at afholde udgifter og opkræve indtægter for staten i 2016. 

Formålet med revisionen har været at vurdere, om oplysningerne i statsregnskabet er rigtige, og om ministerierne har forvaltet statens midler i overensstemmelse med Folketingets beslutninger. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets arbejde med at kontrollere ministerierne. 

Beretningen viser, at statsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, og at staten i alle væsentlige henseender har overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne. 

Beretningen viser dog også, at en række virksomheder kan forbedre deres forvaltning, herunder regnskabsforvaltningen. Vi giver en udtalelse om SKATs inddrivelse af offentlige restancer, der medfører tab for det offentlige. Vi omtaler bl.a. sager, hvor virksomhederne ikke har sikret sig bevillingsmæssig hjemmel til deres dispositioner, og sager, hvor vi har konstateret uregelmæssigheder, fejl og mangler i lønadministrationen og mangler ved it-sikkerheden. Vi omtaler også sager, hvor ministerierne har rettet op på kritik fra tidligere beretninger. 

Endelig handler beretningen om vores erklæring om EU-midler i Danmark, og vi omtaler en række sager, hvor forvaltningen af EU-midler kan forbedres.


Beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Beretningen handler om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har understøttet Folketingets intention om, at kvoter ikke må koncentreres på for få hænder. Rigs­revisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Miljø- og Fødevareministeriet fastsat regler, der understøtter, at kvoterne ikke koncentreres på for få hænder?
  • Har Miljø- og Fødevareministeriet etableret et system, der sikrer en tilfredsstillende forvaltning af kvoteejerskab? 

Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke må koncentreres på for få hænder. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2016.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 16. august 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00