Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2014 om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • kommunernes og Udbetaling Danmarks arbejde med at etablere en fælles ramme for kontrol af udbetalte sociale ydelser
 • arbejdet med at indgå forpligtende aftaler med KL om et mere effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrol af udbetalte sociale ydelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.  


Notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Region Syddanmarks og Region Sjællands arbejde med at indføre et elektronisk system til løbende registrering af hospitalslægers bibeskæftigelse
 • Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Hovedstadens tiltag for at sikre, at hospitalslægers bibeskæftigelse er forenelig med deres hovedbeskæftigelse.
     
 • Notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse
 • Følg sagen

 
Notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2016 om indsatsen overfor patienter med hjerneskade.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 


Notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -ved­li­geholdelse.

Notatet er baseret på redegørelser fra udenrigsministeren, undervisningsministeren, økonomi- og indenrigsministeren, miljø- og fødevareministeren, transport-, bygnings- og boligministeren, for­svarsministeren, beskæftigelsesministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, erhvervs­mi­ni­steren, børne- og socialministeren, skatteministeren, uddannelses- og forsk­ningsministeren, udlæn­dige- og integrationsministeren, ministeren for offentlig innovation, sundhedsministeren og justits­ministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets og Justitsministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
 • ministeriernes arbejde med de kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence
 • Finansministeriets arbejde med at understøtte institutionernes styring af udliciteret it-drift og -ved­ligeholdelse med henblik på at sikre langsigtede og sparsommelige løsninger. 
   
 • Notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse
 • Følg sagen 

  
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 20. april 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00