Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fon­de

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljø- og fødevareministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for annoncering og brugen af tildelingskriterier for at sikre en mere ensartet og gennemsigtig annoncering af sagsbehandling
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for at overføre u­forbrugte midler mellem projekter og med at sikre, at faste ansøgere ikke behandles særskilt
 • Miljø- og Fødevareministeriets og fondenes arbejde med at opstille klare effektmål for fondene og følge op på disse i evaluering
 • Miljø- og Fødevareministeriets praksis med at indhente dokumentation i klagesager og ministeriets arbejde med at skærpe retningslinjerne for vurdering af habilitet
 • Miljø- og Fødevareministeriets tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven i Natur­Erhvervstyrelsen
 • Miljø- og Fødevareministeriets vurdering af behovet for at evaluere den samlede tilskudsordning
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med hensigtsmæssige egenkontrolprogram­mer, som skal understøtte et øget fokus på principperne for effektiv tilskuds­forvaltning, både i forhold til sagsgange og i forhold til sagsbehandlingen af konkrete sager.
   
 • Notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde
 • Følg sagen
   

Notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2015 om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljø- og fødevareministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at evaluere principperne for plukhugst­skov, så det sikres, at ministeriet i alle tilfælde driver plukhugstskov med biodiver­sitet som hovedformål
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at forbedre sin viden om biodiversitet i statsskovene, så fremtidig biodiversitetsskov bliver udlagt omkostningseffektivt og målrettet skovarealer med stort biodiversitetspotentiale
 • Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af hidtil udlagt biodiversitetsskov ved udpegning af ny biodiversitetsskov på baggrund af den nye viden om biodiver­sitet
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at præcisere sine retningslinjer for indsatsen for at genskabe de naturlige vandforhold i statsskovene.
     
 • Notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene
 • Følg sagen

 
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 4. oktober 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00