Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om energibesparelser i staten

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten. 

Notatet er baseret på redegørelser fra uddannelses- og forskningsministeren, forsvarsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, ministeren for børn, undervisning og ligestilling og transport- og bygningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med opfølgning på midtvejsevalueringen af ministeriernes energispareindsats, herunder behovet for tilpasning af de nationale regler i henhold til EU-reglerne
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at bidrage til at kvalitetssikre de øvrige ministeriers datagrundlag og arbejdet med at sikre, at de årlige indberetninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug er så retvisende som muligt
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at anvende det etablerede datagrundlag og styrke energispareindsatsen i de selvejende institutioner
 • Bygningsstyrelsens tiltag for at sikre overholdelse af reglerne for energimærkning
 • Bygningsstyrelsens arbejde med at gennemføre rentable energibesparelsesprojekter
 • resultaterne af Energistyrelsens og ministeriernes drøftelser om aktivitetsbestem­te målsætninger.
    
 • Notat om beretning om energibesparelser i staten
 • Følg sagen
   

Notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II)

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2011 om fusionen af skatteforvaltningen (II).

I notatet er der fulgt op på følgende områder:

 • indsatsen for at nå måltallet for årsværk
 • initiativet vedrørende fokus på sammenhænge mellem opgaver og kompetencer.
 • samlingen af SKATs enheder på færre lokaliteter. 

Disse områder afsluttes i notatet. Herudover udestår der følgende områder: 

 • analysearbejdet, der skal bidrage til at sikre, at Skatteministeriet realiserer det forudsatte bevillingsfald og samtidig står godt rustet til at varetage indsatsen på højt prioriterede områder
 • arbejdet med at skabe større gennemsigtighed i sammenhængen mellem økonomi, opgaver og resultater. 

De udestående områder vil blive behandlet i opfølgningen på beretning nr. 3/2015 om Skatteministeriets økonomistyring.

Rigsrevisionen vurderer derfor, at sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) kan afsluttes.  

Notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af sociale ydelser. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • fremdriften i forhold til at implementere initiativer for at mindske omfanget af fejludbetalinger af sociale ydelser
 • opstilling af mål for og dokumentation af effekten af implementerede initiativer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.   

Notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2011 om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Finansministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings arbejde med at ændre de rammer for tildeling af tid til lærernes arbejdsopgaver, som gymnasielederne er underlagt
 • Finansministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings overvejelser om, hvordan de kan støtte gymnasielederne i bedst muligt at udnytte rammerne for tildeling af tid til lærernes arbejdsopgaver og udfaldet heraf.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.   

Notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2015 om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 27. oktober 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00