Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort (FMK). 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • arbejdet med at styrke programgrundlaget og sikre fremdriften i FMK-programmet
 • arbejdet med at sikre it-sikkerheden i FMK
 • arbejdet med at sikre implementeringen af FMK
 • udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene og hos de praktiserende læger. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene, herunder i ambulatorierne.

Notat om beretning om Danmarks indsats i Arktis

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • erhvervs- og vækstministerens implementering af skærpede nationale tiltag og løbende afklaring af, hvordan internationale og nationale tiltag bedst kan forebygge skibsulykker i de grønlandske farvande
 • energi-, forsynings- og klimaministerens arbejde med at sikre, at produktionen af søkort for Grønland følger den fastlagte plan frem mod målet om 73 søkort i 2018
 • forsvarsministerens kontrol med skibe i grønlandske farvande ved at gennemføre havmiljøanråb
 • forsvarsministerens initiativ for at få havmiljøspecialister ombord på Forsvarets skibe i Arktis og ministerens initiativer – baseret på resultaterne af analysen af opgaveløsningen i Arktis – på SAR-området og til bekæmpelse af havmiljøforurening
 • miljø- og fødevareministerens vurdering af behovet for opdatering af retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet, herunder om miljø- og fødevareministe­ren og forsvarsministeren vurderer, om opfølgningen på havmiljøanordningen kan styrkes. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at producere de 41 søkort, der udestår fra aftalen med det grønlandske selvstyre, herunder genetableringen af Geodatastyrelsens produktionssystem efter udflytningen
 • Forsvarsministeriets arbejde med at styrke opgaveløsningen og havmiljøberedska­bet i Arktis
 • Forsvarsministeriets arbejde med at fastsætte og opfylde mål for havmiljøanråb
 • vedtagelsen af Miljø- og Fødevareministeriets lovforslag til opdatering af retsgrund­laget for beskyttelse af havmiljøet.  
   
 • Notat om beretning om Danmarks indsats i Arktis
 • Følg sagen
   

Notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2012 om universiteternes stigende egenkapital.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • udviklingen i universiteternes egenkapital og universiteternes arbejde med at fastsætte mål for egenkapitalen på baggrund af risikoberegninger af indtægter og udgifter samt investeringsplaner
 • Uddannelses- og Forskningsministeriets tilsyn med universiteternes egenkapital og universiteternes arbejde med at konstatere og følge op på budgetafvigelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.    

 
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 8. november 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00