Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte børn.

Notatet er baseret på en redegørelse fra social- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriets indsats mindsker gabet mellem lovens centrale krav og den kommunale sagsbehandling i anbringelsessager
  • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet kan dokumentere, at de initiativer, der er sat i værk for at understøtte sagsbehandlingen i anbringelsessager, styrker sags­behandlingen
  • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet har forbedret måling og dokumentation af effekten af indsatsen over for anbragte børn, og om ministeriet har udbredt redskaber til kommunerne og de sociale tilbud, der hjælper dem til at kunne måle og do­ku­mentere effekten af indsatsen
  • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet har gennemført en sanering af Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og underretningsstatistik, så ministeriet kun beder kom­muner­ne om at indrapportere data, som er nødvendige, og som bliver anvendt.
     
  • Notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn 
  • Følg sagen
     

Notat om beretning om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2015 om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transport- og bygningsministeren og handler om ministerens fortsatte arbejde med at sikre god trafikafvikling og forkorte anlægsperioden ved udvidelser af motorveje.  

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.    

 
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 22. november 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00