Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

Beretningen handler om hospitalslægers bibeskæftigelse. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, at hospitalslægernes bibeskæftigelse er forenelig med deres arbejde på hospitalet i henhold til den centrale af­tale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse samt de øvrige regler og retningslinjer på området. Formålet er desuden at vurdere, om Lægemiddelstyrelsen sikrer, at hospitalslægernes tilknytning til lægemiddelindustrien ikke er i strid med reglerne på området. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Følger regionerne de gældende regler og retningslinjer om hospitalslægernes bibeskæftigelse, som skal være med til at sikre, at bibeskæftigelsen ikke har negative konsekvenser for behandlingen af patienter og hospitalets resurser?
  • Følger Lægemiddelstyrelsen op på, om hospitalslægernes tilknytning til lægemiddelindustrien er i overensstemmelse med reglerne på området? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2015.

 
Beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Beretningen handler om, hvordan Sundheds- og Ældreministeriet understøtter sammenhæng og kvalitet i indsatsen over for patienter med erhvervet hjerneskade. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet har understøttet sammenhæng og kvalitet i den genoptræning, som patienter med hjerneskade får. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2015.


Beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Beretningen handler om en række statslige myndigheders styring af it-sikkerheden hos deres ekster­ne it-driftsleverandører. Beretningen har et fremadrettet perspektiv og giver en række anbefalinger til at forbedre myndighedernes styring af it-sikkerheden hos leverandørerne. 

Myndighederne er ansvarlige for at styre it-sikkerheden, selv om driften af it-systemerne varetages af eksterne it-leverandører. Det er derfor vigtigt, at myndighederne foretager risikovurderinger og på baggrund heraf stiller relevante krav til og følger op på it-sikkerheden i de outsourcede it-systemer. Risikovurderingerne er grundlaget for en tilstrækkelig og velbegrundet styring af it-sikkerheden. Uden en aktiv risikobaseret styring ved myndighederne ikke, om it-sikkerheden i de outsourcede systemer svarer til myndighedernes behov for sikkerhed. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvordan myndighederne har styret it-sikkerheden hos de eksterne leverandører på udvalgte områder med henblik på at give anbefalinger til, hvordan myndighederne fremadrettet kan forbedre deres styring af it-sikkerheden hos it-leverandører. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen, der bygger på it-revisioner, som Rigsrevisionen har udført i 1. halvår 2016. 

Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 9. november 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00