Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Beretningen handler om Skatteankestyrelsens sagsbehandling, herunder sagsbehandlingstider og produktivitet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet med etableringen af Skatteankestyrelsen har sikret en mere effektiv klagebehandling. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Skatteankestyrelsen sikret en tilfredsstillende udvikling i sagsbehandlingstider og produktivitet?
  • Har Skatteankestyrelsen tilrettelagt sagsbehandlingen kompetent?
  • Har Skatteministeriet i tilstrækkelig grad understøttet Skatteankestyrelsens opgavevaretagelse? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i januar 2016 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. 

 
Beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Beretningen handler om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms. 

SKAT udbetalte i 2015 negativ moms for i alt 235 mia. kr. Det svarer til knap 25 % af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter. Skatteministeriet har det overordnede ansvar for, at forvaltningen i SKAT fungerer tilfredsstillende, herunder også området negativ moms. SKAT udøver forvaltningen af lovgivningen om skatter i forhold til borgere og virksomheder og har således den juridiske kompeten­ce til at kontrollere virksomheders momsforhold og træffe afgørelse om udbetaling. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har sikret en tilfredsstillende kontrol af negativ moms inden udbetaling. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Er SKATs tilrettelæggelse af kontrollen af negativ moms inden udbetaling tilfredsstillende?
  • Er SKATs kontrol af negativ moms inden udbetaling tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2016. 


Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Beretningen handler om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse. 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge og vurdere, om de statslige institutioner har arbejdet tilstrækkeligt med at undgå at blive afhængige af it-leverandører, når institutionerne udliciterer it-drift og -vedligeholdelse. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Hvor mange kontrakter vedrørende større, statslige it-systemer er blevet forlænget uden lovpligtigt forudgående udbud, og har institutionerne gjort tilstrækkeligt for at blive i stand til at ud­byde dem?
  • I hvilken grad har de kontrakter, der er blevet udbudt, reelt været konkurrenceudsat?
  • I hvilken grad har de statslige institutioner i deres seneste kontrakter forsøgt at sikre sig imod en situation, hvor de ikke kan konkurrenceudsætte deres udliciterede it-drift og -ved­­ligeholdelse? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i februar 2016 på baggrund af en anmodning fra Stats­revisorerne.

Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 14. december 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00