Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Rigsrevisionen lægger vægt på at have sunde medarbejdere, da den enkeltes sundhed har stor betydning for både trivsel og arbejdsindsats. Rigsrevisionen har en række sundhedstilbud til medarbejdere og ledere, som kan medvirke til at øge eller opretholde den enkeltes sundhed, men vi forventer, at alle selv tager ansvar for deres egen sundhed.

Rigsrevisionen følger rygeloven, og der er rygeforbud i alle lokaler - både kontorer, gange, møderum og andre fællesarealer. Rygning udendørs må ikke være til gene for andre. Rigsrevisionens holdning til alkohol og andre rusmidler er, at det ikke harmonerer med at arbejde i Rigsrevisionen. Derfor må man ikke være påvirket af alkohol og andre rusmidler i arbejdstiden. Rigsrevisionen har tillid til, at den enkelte selv kan vurdere, på hvilke tidspunkter og i hvilket omfang nydelse af alkohol er acceptabelt, fx i forbindelse med receptioner og festlige lejligheder. Overtrædelse af ryge- og alkoholreglerne behandles som andre regelbrud og vil føre til sanktioner og eventuel afsked, jf. kap. 10 om sanktioner og afsked.

I Rigsrevisionen er der brug for alle medarbejdere og ledere, da opgaverne er planlagt ud fra en forventning om fuld bemanding. Derfor tilstræber vi at forebygge og begrænse sygefravær mest muligt af hensyn til den bedste resur­seudnyttelse. I forbindelse med sygefravær er der et naturligt hensyn til den syge, men sygefravær er også en belastning for organisationen og de kol­leger, der må overtage arbejdsopgaverne.

Sygdom er en privat sag - men det er fraværet ikke. Fraværet er en fælles udfordring for den sygemeldte, lederen, kollegerne og Rigsrevisionen. Derfor er det også et fælles ansvar at skabe en god dialog og de bedste muligheder og vilkår for, at den sygemeldte kan vende hurtigt tilbage til jobbet - helt eller delvist. I dialogen er det vigtigt, at der fokuseres på arbejdsevne frem for på sygdom.

Vi har fokus på at have en kultur, hvor det er naturligt at have en åben dialog om sygefravær. Længerevarende sygdom må ikke udelukke, at medarbejderen eller lederen kan bidrage til opgaveløsningen i det omfang, det er muligt. Ledere og medarbejdere indgår inden for de givne rammer aftaler om opgaveløsningen i forbindelse med længerevarende sygefravær, så der tages hensyn til både den sygemeldte og Rigsrevisionens behov.

Hvis Rigsrevisionen vurderer, at en medarbejder eller en leder har et omfattende sygefravær, og der ikke er udsigt til, at sygefraværet kan nedbringes, vil vedkommende blive afskediget.

Fokusområder

  • Vi bidrager til sundheden i Rigsrevisionen gennem forebyggende tiltag, fx frisk frugt, motionscenter, massageordning og sundhedstjek.
  • Nærmeste leder afholder omsorgssamtaler med de medarbejdere og ledere, der har 10 sygedage inden for 1 år.
  • Vi begrænser sygefravær mest muligt ved at følge tæt op på langtidsfravær og er løbende i dialog med den sygemeldte.

Senest opdateret den 28. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00