Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

I Rigsrevisionen forventer vi, at alle medarbejdere og ledere påtager sig deres medarbejderskab og lederskab ved at bidrage til en effektiv opgaveløsning og ved at indgå konstruktivt i de aktuelle samarbejdsrelationer, som de er en del af. Ledere på alle niveauer evaluerer løbende deres medarbejdere og eventuelle underordnede ledere i forhold til de til enhver tid gældende krav i Rigsrevisionen.

Gennem den daglige personaleledelse har lederne ansvar for at følge op på alle medarbejderes og lederes indsats og resultater. Lederne skal have ekstra opmærksomhed og følge særligt op over for med­ar­bejdere, der ikk­e bidrager tilfredsstillende til opgaveløsningen, eller som har en adfærd, der påvirker samarbejdsrelationerne og arbejdsmiljøet negativt. Det er vigtigt, at lederen gennem dialog og løbende anerkendende feedback italesætter utilfredsstillende for­hold så tidligt som muligt, så medarbejderen eller lederen får en fair chance for at rette op på problemet.

Afskedigelse er aldrig en ønskelig sit­ua­­tion, men det kan af forskellige årsager være nød­vendigt at afskedi­ge medarbejdere eller ledere, hvis de ikke lever op til de krav, som Rigsrevisionen stiller, eller hvis de på anden måde har overtrådt gældende aftaler, regler eller love. Direktionen og lederen skal i det enkelte tilfælde si­kre, at afskedigelsen sker på en retmæssig og værdig måde.

Fokusområder

  • Vi følger op på utilfredsstillende præstationer og samarbejdsproblemer på en konstruktiv måde.
  • Vi ser alvorligt på overtrædelse af gældende regler og aftaler og handler på det.
  • Vi gennemfører afskedigelser på et sagligt grundlag og med en ordentlig og retfærdig proces.

Senest opdateret den 28. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00