Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Rigsrevisionen ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Målet for rekruttering er at sikre, at Rigsrevisionen til stadighed har medarbejdere med stærke faglige og personlige kompetencer.

Rigsrevisionen lægger vægt på både at rekruttere medarbejdere med relevant erhvervserfaring og nyuddannede, som kan bidrage med ny og opdateret teoretisk viden. Herudover re­krut­te­rer vi studentermedhjælpere og praktikanter for at få input fra studiemiljøet og for at øge rekrutteringsgrundlaget.

Det er vigtigt, at nye medarbejdere har et solidt fagligt fundament og stærke personlige kompetencer, så de kan anvende deres kompetencer bredt i Rigsrevisionen. Vi vægter bl.a. ansøgere med høj fleksibilitet og omstillingsevne, som formår at følge med udviklingen og kan bidrage til udvikling i opgaverne og udvikling af organisationen.

I rekrutteringen er det vigtigt at give ansøgeren et realistisk billede af organisationen og ar­bejds­op­gaverne, så der sikres størst mulig overensstemmelse mellem ansøgerens forvent­nin­­ger og Rigsrevisionens krav. En vellykket rekrutteringsproces forudsætter et tæt samarbejde mellem den leder, der har en le­dig stilling, og HR. Vi prioriterer at have en ensartet rekrutteringsproces, hvor Rigsrevisionen ople­v­es som en enhedsorganisation. Derfor varetager HR en stor del af opgaverne vedrørende rekruttering for at sikre, at de medarbejdere, der ansættes, passer ind i organisationen og har brede faglige kompetencer, som understøtter ønsket om at have en fleksibel organisering i opgaveløsningen.

Vi prioriterer en målrettet onboarding, hvor nye medarbejdere hurtigt integreres i organi­­sa­tio­nen – både fagligt og socialt – og får konkrete opgaver fra første arbejdsdag. Nye medarbejdere kommer med et stort engagement og høj motivation for at komme i gang med arbejdet. Det skal vi udnytte fra første dag, både af hensyn til Rigsrevisionens resurseudnyttelse og effektivitet og af hensyn til de nye medarbejderes jobtilfredshed. Det er derfor vigtigt, at vi er forberedte på de nye medarbejders ankomst, så de oplever, at deres arbejdskraft er efterspurgt, og de får en positiv modtagelse og en målrettet introduktion til arbejdet og til Rigsrevisionen som arbejdsplads.  

Vi bruger aktivt prøvetiden til at vurdere nyansattes faglige og personlige kompetencer og tilbyder fastansættelse til de medarbejdere, der lever op til Rigsrevisionens krav og forventninger. Rekrutteringen understøttes af brandingstrategien, som har til formål at styrke Rigsrevisionens omdømme og tiltrækningskraft.

Fokusområder

  • Vi sikrer en effektiv rekruttering gennem et tæt samarbejde mellem fagkontoret og HR, og gennem en kort og ensartet rekrutteringsproces.
  • Vi sikrer en målrettet onboarding af nye medarbejdere gennem ledelsesmæssig opmærksomhed, grundig introduktion, forventningsafstemning, feedback og konkrete opgaver fra første arbejdsdag.
  • Vi brander Rigsrevisionen som arbejdsplads på www.rigsrevisionen.dk, ved deltagelse på messer, ved studiebesøg og i andre relevante medier.

Senest opdateret den 29. april 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00