Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Lønpolitikken skal understøtte Rigsrevisionens mission og strategiske mål. Sammen med andre ledelsesværktøjer med­virker lønpolitikken til, at Rigsrevisionen har og fremadrettet kan fastholde kvalificerede medarbejdere, der leverer resultater i høj kvalitet og i overensstemmelse med de strategiske mål.

Lønpolitikken sikrer, at medarbejdernes løn matcher deres faglige og personlige kompetencer og resultater, og at kravene til medarbejderne er kon­si­­sten­te og ensartede og fastsat med udgangspunkt i tydelige og gennemsigtige kriterier. Samtidig understøtter lønpolitikken kompetenceudviklingen ved, at medarbejdere belønnes, når de udvikler kom­petencer, som Rigsrevisionen efterspørger, og viser, at de kan bringe de nye kompetencer i spil.

Udnævnelser er et vigtigt ledelsesredskab, som medvirker til at sikre, at Rigsre­visionen har en kvalificeret medarbejderstab. Forfremmelsespolitikkens formål er at synliggøre for medarbejderne, hvilke kriteri­er direktionen lægger til grund for dens prioritering i forbindelse med udnævnelser. Medarbejdere, der indstilles til forfremmelse, skal have de faglige og personlige kompetencer, som fremgår af Rigsrevisionens forfremmelsespolitik.

Rigsrevisionen ønsker åbenhed om løn og sikrer gennem løbende dialog og i konkrete forhandlinger, at lønmæssige spørgsmål afklares med de faglige foreninger. Alle medarbejderes løn vurderes én gang om året i forhold til indsats og resultater. I den årlige vurdering af medarbejdernes løn sikrer vi en åben dialog og et ensartet informationsgrundlag for alle parter, så processen opleves retfærdig. Åbenheden understøttes af, at tillæg og udnævnelser offentliggøres med begrundelser og beløbsstørrelser på InfoNettet.

Det er vigtigt, at lederne har en åben dialog om løn med deres medarbejdere for at sikre, at forventningerne til løn bliver afstemt, og at medarbejderne får en klar tilbagemelding, hvis forventningerne ikke kan imødekommes. Dialog om løn er frivilligt for medarbejderne og indgår i den årlige medarbejderudviklingssamtale, hvor lederen og med­­arbejderen vurderer medarbejderens kompetencer, indsats og resultater. Lederen kan ikke love den enkelte medarbejder en lønforbedring, da den endelige udmøntning af lønforbedringer sker i en tværgående prioritering og efter aftale med personaleorganisationerne.

Fokusområder

  • Vi sikrer, at tildeling af tillæg og udnævnelser sker efter de kriterier, der er fastsat i lønpolitikken og i forfremmelsespolitikken.
  • Vi sikrer gennem en åben og saglig dialog en gennemskuelig og retfærdig proces i den årlige vurdering af medarbejdernes løn, hvor der er klare begrundelser for de givne lønforbedringer.
  • Vi efterlever og opdaterer løbende Rigsrevisionens strategi for løn.

Senest opdateret den 30. juli 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00