Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Lønpolitikken skal understøtte Rigsrevisionens mission og strategiske mål. Sammen med andre ledelsesværktøjer med­virker lønpolitikken til, at Rigsrevisionen har og fremadrettet kan fastholde kvalificerede medarbejdere, der leverer resultater i høj kvalitet og i overensstemmelse med de strategiske mål.

Lønpolitikken sikrer, at medarbejdernes løn matcher deres faglige og personlige kompetencer og resultater, og at kravene til medarbejderne er kon­si­­sten­te og ensartede og fastsat med udgangspunkt i tydelige og gennemsigtige kriterier.

Udnævnelser er et vigtigt ledelsesredskab, som medvirker til at sikre, at Rigsre­visionen har en kvalificeret medarbejderstab. Lønpolitikkens formål er at synliggøre, hvilke kriteri­er direktionen lægger til grund for sin prioritering i forbindelse med udnævnelser.

Rigsrevisionen ønsker åbenhed om løn og sikrer gennem løbende dialog og i konkrete forhandlinger, at lønmæssige spørgsmål afklares med de faglige foreninger. Alle medarbejderes løn vurderes én gang om året i forhold til kompetencer, indsats og resultater. I den årlige vurdering af medarbejdernes løn sikrer vi en åben dialog og et ensartet informationsgrundlag for alle parter, så processen opleves retfærdig. Åbenheden understøttes af, at tillæg og udnævnelser offentliggøres med begrundelser og beløbsstørrelser på InfoNettet.

Det er vigtigt, at lederne har en åben dialog om løn med deres medarbejdere for at sikre, at forventningerne til løn bliver afstemt, og at medarbejderne får en klar tilbagemelding, hvis forventningerne ikke kan imødekommes. Dialog om løn er frivilligt for medarbejderne og indgår i den årlige medarbejderudviklingssamtale, hvor lederen og med­­arbejderen vurderer medarbejderens kompetencer, indsats og resultater. Den endelige udmøntning af lønforbedringer sker i en tværgående prioritering og efter aftale med personaleorganisationerne.

Fokusområder

  • Vi sikrer, at tildeling af tillæg og udnævnelser sker efter de kriterier, der er fastsat i lønpolitikken.
  • Vi sikrer en gennemskuelig og retfærdig proces i den årlige lønvurdering, hvor der er en åben og saglig dialog samt klare begrundelser for lønforbedringer.
  • Vi efterlever og opdaterer løbende lønpolitikken.

Senest opdateret den 31. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00