Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Kompetenceudvikling i Rigsrevisionen skal sikre, at alle medarbejdere og ledere til enhver tid har de fornødne faglige og personlige kompeten­cer til at løse og udvikle deres arbejdsopgaver på et højt fagligt niveau. Vi har fokus på, at ledere og medarbejdere skal have tilstrækkelige udfordringer i opgaverne og udviklings- og uddannelsesmuligheder, som både matcher Rigsrevisionens behov og bringer den enkeltes kompetencer og potentiale i spil.

Rigsrevisionens opgaver udvikler sig løbende, og der er stigende krav om kvalitet og effektivitet, som stiller krav om nye kvalifikationer og kompetencer. Ændringer i opgaverne gør det derfor nødvendigt, at med­ar­bejder­ne til stadighed udvikler deres faglige og personlige kompetencer gennem nye udfor­dringer, rokering, øget ansvar, deltagelse i kurser og uddannelse m.m. Derfor prioriterer vi kompetenceudvikling af alle medarbejdere, både nyansatte og erfarne medarbejdere og ledere.

Kompetenceudvikling sker primært ved læring i jobbet, suppleret med målrettet uddannelse. Alle har et ansvar for, at kompetenceudviklingen rent faktisk finder sted. Direktionen skaber rammer og muligheder for kompetenceudvikling, og medarbejderne og lederne tager ansvar for egen udvikling og udnytter de givne muligheder eller opsøger nye muligheder. Rigsrevisionen prioriterer kompetenceudvikling i form af kurser og længerevarende uddannelsesforløb for alle medarbejdere - uanset anciennitet - for at sikre, at medarbejdere og ledere har stærke og opdaterede kvalifikationer, så de kan opretholde deres markedsværdi.

Det er en vigtig forudsætning for en effektiv kompetenceudvikling, at medarbejderne er mo­­­ti­­verede for udvikling. Motivation er til en vis grad individuelt betinget, så det er vigtigt, at der sker en løbende forventningsafstemning mellem medarbejder og leder, så der sikres sammenhæng og samspil mellem den enkeltes ønsker til kompetenceudvikling og Rigsrevisionens behov for kompetenceudvikling.

Vi prioriterer uddannelsesmidlerne ud fra Rigsrevisionens behov, så det så vidt muligt understøtter medarbejdernes ønsker til kompetenceudvikling. Det vil dog ikke altid være muligt at rumme alle medarbejderes kompetenceudviklingsønsker. Vi mener, at kompetenceudvikling, der er målrettet Rigsrevisionens behov, giver mere engagerede og motiverede medarbejdere, fordi medarbejderne oplever, at deres nye kompetencer efterspørges.

Fokusområder

  • Vi sikrer løbende medarbejderes og lederes kompetenceudvikling gennem udfordrende opgaver, udviklingsprojekter, rokering, seminarer, kurser og efteruddannelse.
  • Vi drøfter kompetenceudvikling i den årlige medarbejderudviklingssamtale og ledelsesudviklingssamtale.
  • Vi udvikler løbende vores strategi for kompetenceudvikling, så den matcher Rigsrevisionens behov.

Senest opdateret den 3. september 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00