Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Vi værner om at have et åbent, tillidsfuldt og konstruktivt dialogklima, hvor forskellige synspunkter betragtes som en værdi. Vi er entydige og klare i vores kommunikation og har velfungerende informationskanaler, der sikrer, at relevant information flyder smidigt i organisationen, så den understøtter samarbejdet og opgaveløsningen.

Vigtig information og viden skal være tilgængelig for de ledere og medarbejdere, der har brug for den, samtidig med at den enkelte har pligt til selv at søge den nødvendige information. Ingen har pligt til at vide alt, men alle har ansvar for at opsøge den vi­den, de har behov for, for at kunne løse opgaverne og være en del af organisationen. Ud over at opsøge den nødvendige viden har alle også et ansvar for at vurdere, om andre kan have nytte af den information og viden, som man selv får, og dele denne viden med de relevante kolleger. Videndelingen på tværs understøttes af dokumentationen i TeamMate og i journalsystemet. Alle har et ansvar for at tale med hinanden om alle forhold, der har relevans for ar­­bej­­det.

Lederne formidler vig­tige budskaber om strategi, or­­ganisatoriske forhold, arbejdsvilkår m.m. til medarbejderne, så det tydeligt fremgår, hvad Rigsrevisionen forventer af medarbejderne. For at sikre et højt informationsniveau har direktionen fastlagt en mødestruktur, som understøtter, at vig­­tige beslutninger og informationer bliver drøftet på alle niveauer. Det skal være nemt at finde aktuelle og opdaterede informationer på InfoNettet. Medarbejdere og ledere har dog også selv et ansvar for at opsøge viden og information eller at spørge ind til den information, der kommer fra direktionen eller deres nærmeste leder.

I forhold til Rigsrevisionens eksterne kommunikation lægger vi vægt på, at ledere og medarbejdere har stærke formidlingsmæssige kompetencer og indgår i en åben og konstruktiv dialog med de reviderede virksomheder og andre eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Vores hjemmeside afspejler, at vi er en moderne og dynamisk organisation. Hjemmesiden er opdateret og indeholder relevant og aktuel information om Rigsrevisionens organisation, produkter og metoder. Vi formidler vores skriftlige revisionsresultater på en måde, så de fremstår enkelt, præcist og læsevenligt.

Fokusområder

  • Vi formidler vigtige informa­­tioner på afdelings- og kontormøder, på månedlige husmøder og på InfoNettets "Nyheder".
  • Vi anvender aktivt Rigsrevisionens sprogguide i vores skiftlige produkter og eksterne formidling.
  • Vi har en aktuel og moderne hjemmeside, som understøtter et omdømme som en dynamisk og åben organisation.
  • Vi dokumenterer vores arbejde og deler viden i TeamMate og i journalsystemet.

Senest opdateret den 28. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00