Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Rigsrevisionen er en attraktiv og familievenlig arbejdsplads. Rigsrevisionen har en fleksibel ar­bejds­­tid, hvor den enkelte medarbejder i kraft af flekssystemet har gode muligheder for at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Rigsrevisionens ledere er ansvarlige for, at resurser og arbejdsop­­gaver fordeles, så det daglige arbejde så vidt muligt kan lø­ses inden for normal arbejdstid. Muligheden for fleksibilitet sker under hensyn til løsning af opgaverne. I spidsbelastningsperioder kan der derfor forekomme over- og merarbejde. Alt over- og merarbejde afspadseres efterfølgende, og der udbetales ikke merarbejdsbetaling.

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv bygger på gensidig tillid mellem ledere og medarbejdere, så der udvises forståelse og fleksibilitet for hinanden samt tillid og sammenhold mellem kolleger, når det er nødvendigt at tage over for en kol­le­ga. Medarbejderen har et medansvar for sin egen balance og for at gøre op­mærk­som på forhold, som opleves som en barriere for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sam­men.

Rigsrevisionen er en teamorganiseret arbejdsplads, hvor tilstedeværelse er vigtig for samarbejdet. Konkrete aftaler om enkeltstående hjemmearbejdsdage kan dog aftales fleksibelt som en mulighe­d til at sikre balance mellem arbejdsliv og privatliv – til glæde for både Rigsrevisionen og medarbejderne. Individuelle opgaver, som kræver ro og fordybelse, kan med fordel løses hjemme. For medarbejdere med fx syge børn kan det også være en mulig­hed at løse nogle opgaver hjemmefra. Det er vigtigt, at der er en åben dialog om rammerne for hjemmearbejde og en klar aftale mellem leder og medarbejder om, hvilke opgaver der løses, når medarbejderen arbejder hjemmefra. Kun i helt særlige tilfælde kan der aftales faste hjemmearbejdsdage.

Rigsrevisionen er fleksibel og imødekommende over for tilrettelæggelse af barselsorlov, forældreorlov, omsorgsdage og or­lov til pasning af alvorligt syge børn, plejeorlov mv. Vi er – under hensyn til opgaveløsningen – fleksible i forhold til medarbejdernes behov for at passe deres syge børn på barnets 1. og 2. sygedag.

Rigsrevisionen søger at imødekomme medarbejderes ansøgninger om nedsat arbejdstid bedst muligt og under hensyn til Rigsrevisionens behov. Orlov og nedsat arbejdstid er ikke en hindring for medarbejderes karriere i Rigsrevisionen. Muligheden for nedsat arbejdstid gælder ikke ledere.

Fokusområder

  • Vi har et flekssystem, der understøtter medarbejdernes muligheder for selv at tilrettelægge deres arbejdstid.
  • Leder og medarbejder drøfter den enkeltes balance mellem arbejdsliv og privatliv i den årlige medarbejderudviklingssamtale eller løbende, hvis der er behov for det.
  • Der er mulighed for hjemmearbejde, som kan aftales mellem leder og medarbejder i forhold til løsning af konkrete opgaver.

Senest opdateret den 23. juni 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00