Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Høj trivsel og et godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for en effektiv opgaveløsning. Den enkeltes trivsel påvirker det fælles arbejdsmiljø, samtidig med at arbejds­miljøet påvirker den enkeltes trivsel. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for en effektiv og attraktiv arbejds­­plads, hvor der er høj motivation og arbejdsglæde.

Trivsel afhænger af, om medarbejdere og ledere oplever, at deres arbejde gør en forskel, tager ansvar for deres opgaver, udvikler deres faglighed og indgår i et miljø, der er kendetegnet af et godt kollegaskab og anerkendende ledelse.

Rigsrevisionens tilgang til arbejdsmiljø og trivsel er, at det er bedre at forebygge end at hel­brede, og at det er vigtigt at have en løbende dialog om arbejdsmiljø og trivsel, så det bliver en naturlig del af kulturen at have en åben dialog om. I Rigsrevisionen har vi fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved høj trivsel og arbejdsglæde, så stress, mobning og mistrivsel undgås. Selv om vi arbejder på at forebygge stress ved at skabe god trivsel, kan konkrete stresstilfælde ikke helt undgås. Derfor har Rigsrevisionen et beredskab, som kan hjælpe den stressramte tilbage til jobbet på den bedst mulige måde og med den nødvendige støtte.

Rigsrevisionen lægger vægt på, at arbejdet kan udføres i fysiske rammer, som er sikre og sunde, og at medarbejderne har psykiske arbejdsvilkår, der engagerer, udvikler og skaber trivsel for den enkelte. Alle medarbejdere og ledere har pligt til at bidrage til et velfungerende og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø og til at gå konstruktivt ind i løsningen af de uenigheder eller konflikter, der opstår. Vi arbejder konstruktivt og fremadrettet med resultatet af trivsels- og ledermålingen.

Rigsrevisionens tilgang til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø følger det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) perspektiv, som har fokus på social kapital. Social kapital omfatter dimensioner­ne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og opbygges gennem de sociale og professionel­le relationer, der opstår, når ledere og medarbejdere udfører og løser arbejdsopgaver sam­men. En høj social kapital har en positiv indflydelse på både produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljøet. Derfor har vi fokus på at udvikle og vedligeholde Rigsrevisionens sociale kapital.

Trivselsarbejdet er forankret i Samarbejdsudvalget og i HR.

Fokusområder

  • Vi har fokus på at styrke relationerne og samarbejdet på tværs.
  • Vi afdækker udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø i trivsels- og ledermålingen hvert 2. år og følger op centralt og decentralt med relevante initiativer og aktiviteter.
  • Vi undersøger det fysiske arbejdsmiljø minimum hvert 3. år.
  • Vi drøfter trivsel i den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Senest opdateret den 28. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00