Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Mål og værdier i personalepolitikken

Rigsrevisionen er Folketingets uafhængige revision og er en del af den parlamentariske kontrol. Rigsrevisio­nens mission er, at Rigsrevisionen undersøger, om statens midler bruges effektivt, og som Folketinget har besluttet. Rigsrevisionens personalepolitik understøtter strategien og de underliggende indsatser.

Motiverede, engage­­re­­­­de og kompetente medarbejdere og ledere samt et velfungerende og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø, hvor der er fokus på fælles mål og løsning af kerneopgaven, er en vigtig forudsætning for at sikre en effektiv revision. Derfor har Rigsrevisionen fokus på at udvikle ledere, medarbejdere og arbejdsprocesser og på at skabe et arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved høj arbejdsglæ­de og trivsel. Arbejdet skal give mening, og det skal være tydeligt for den enkelte, hvordan man bidrager til Rigsrevisionens strategi og mål.

Personalepolitikken er struktureret i følgende 10 temaer:

 1. Kultur og samarbejde
 2. Information og kommunikation
 3. Ledelse
 4. Rekruttering og onboarding
 5. Kompetenceudvikling
 6. Løn
 7. Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 8. Arbejdsmiljø og trivsel
 9. Sundhed og sygdom
 10. Sanktioner og afsked

Under hvert tema formidles Rigsrevisionens principelle tilgang og værdier, som understøttes af udvalgte fokusområder, der er hand­lings­ori­enterede, og som beskriver, hvilket aktuelt fokus vi har i forhold til temaet.

I personalepolitikken anvendes følgende betegnelser:  

 • ledere, som er alle chefer, der har personaleansvar for medarbejdere eller ledere
 • direktionen, som er afdelingschefer og rigsrevisor
 • medarbejdere, som er ansatte uden personaleansvar.

For yderligere information, kontakt Lisbeth Herlev (tlf. 33 92 85 65) eller Helle Jonassen (tlf. 33 92 85 20).

Senest opdateret den 29. april 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00