Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Områder med intern revision

 

 

Ministerområde Revisionsområde Intern revision i
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energinet.dk Statsautoriseret revisionsfirma
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTUF) Statsautoriseret revisionsfirma
Erhvervs- og Vækstministeriet Nordsøfonden Statsautoriseret revisionsfirma
Erhvervs- og Vækstministeriet Garantifonden for Indskydere og Investorer Statsautoriseret revisionsfirma
Erhvervs- og Vækstministeriet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber Statsautoriseret revisionsfirma
Finansministeriet Statsgældsforvaltningen, Højteknologifonden (kapitalfond) og Forebyggelsesfonden (kapitalfond) Nationalbankens revision
Finansministeriet Den Sociale Pensionsfond Nationalbankens revision
Kulturministeriet DR DR
Miljø- og Fødevareministeriet Dansk Producentansvarssystem (DPA-system) Statsautoriseret revisionsfirma
Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen
Skatteministeriet SKAT, Skatteankestyrelsen, Spillemyndigheden og EU-ordninger Skatteministeriet
Social- og Indenrigsministeriet Kofoeds Skole Statsautoriseret revisionsfirma
Social- og Indenrigsministeriet Mindre, selvejende institutioner under ministeriet Statsautoriseret revisionsfirma
Uddannelses- og Forskningsministeriet 8 universiteter Statsautoriserede revisionsfirmaer
Uddannelses- og Forskningsministeriet Professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og andre institutioner for videregående uddannelser, erhvervsakademier for videregående uddannelser og maritime uddannelsesinstitutioner Statsautoriserede revisionsfirmaer
Udenrigsministeriet Danmarks Hus i Paris Privat revisor
Udenrigsministeriet Investeringsfonden for Østlandene (IØ) Statsautoriseret revisionsfirma
Udenrigsministeriet Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) Statsautoriseret revisionsfirma
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Dansk Røde Kors' Asylafdeling Statsautoriseret revisionsfirma
Undervisningsministeriet Selvejende institutioner for almengymnasiale uddannelser, almen voksenuddannelse og erhvervsrettede uddannelser på det regulerede område Statsautoriserede og registrerede revisionsfirmaer
Undervisningsministeriet Nationalt Center for undervisning i natur, teknik og sundhed Statsautoriseret eller registreret revisionsfirma

 

Senest opdateret den 8. september 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00